O Centru

Centrum pro studia komiksu (CSK) bylo založeno v roce 2013 na základě dohody mezi Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci s cílem společně badatelsky rozvíjet soudobá studia komiksu, tj. rozvíjet a kultivovat české odborné myšlení o komiksu a být sdílenou komunikační platformou pro výměnu informací, materiálů a poznatků napříč oběma institucemi i individuálními badateli. Záměrem CSK je tak rozvíjet společné výzkumné i publikační aktivity v oblasti teorie komiksu a dějin československého komiksu.

CSK vzniklo jako přirozené pokračování projektu GA ČR Komiks: dějiny – teorie (GAP406/10/2306), který byl ve spolupráci obou uvedených pracovišť řešen v letech 20102012.