program kolokvia Studia komiksu: reflexe a příležitosti

Pozor: s ohledem na aktuální vývoj pandemické situace přecházíme do online modu! 

Na našem výročním kolokviu Studia komiksu: reflexe a příležitosti, které se bude konat 26.-27. 11. 2021 prostřednictvím platformy Zoom, nás čeká úvodní přednáška prof. Bílka a celkem 16 příspěvků rozdělených do dvou konferenčních dní.

Srdečně zveme všechny zájemce!

Více v programu, příp. i soupisu anotací uvedené přednášky a přihlášených příspěvků.

Program kolokvia je na Zoomu rozdělen do třech „meetingů“ – zvlášť se tedy můžete připojit na key note lecture prof. Bílka, zvlášť na bloky pátečního program a zvlášť na bloky programu sobotního, podle toho, čeho se budete chtít účastnit. Přístupové údaje (linky a hesla) najdete v programu.

CFP: Studia komiksu: reflexe a příležitosti

Je to k nevíře, ale letos je to 10 let od našeho „ustavujícího“ kolokvia Studia komiksu: možnosti a perspektivy (z něhož jsme následně vydali i stejnojmennou publikaci). Rozhodli jsme se proto na tehdejší „místo činu“, tedy do prostor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jen několik domů vedle tehdejšího místa konání, svolat výroční kolokvium Studia komiksu: reflexe a příležitosti.

(Pokračování textu…)

Dějiny se představí v Olomouci

Naše Dějiny československého komiksu 20. století se ve středu 18. 2. 2015 představí olomouckým čtenářům. Slavnostní uvedení za účasti všech autorů, nakladatele a zástupců obou zúčastněných pracovišť (ÚČL AV ČR a FF UP) představí zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti nejen celý projekt a jeho specifika, ale nabídne i příležitost k seznámení se se základními milníky vývoje československého obrázkového seriálu a nejzajímavějšími novými objevy a zjištěními, která z práce na Dějinách československého komiksu 20. století vyplynula. Roli kmotra publikace pro olomoucké uvedení přijal výtvarník, spisovatel a autor komiksů Pavel Čech.

pozvanka_18.2.

Posezení s Dějinami československého komiksu 20. století, které se uskuteční ve středu 18. 2. 2015 od 16:30 hodin v Kavárně Amadeus (Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 4) zve k oslavě a poučení nejen specializované zájemce o historii obrázkového seriálu, ale i návštěvníky s obecnějším zájmem o domácí kulturní dějiny: „Naše Dějiny československého komiksu představují zajímavý doplněk nejen k poznání ,okraje‘ literatury, výtvarného umění a filmu, ale i k dějinám domácích tištěných médií – ve 20. století byly totiž domovem komiksu primárně novinové a časopisecké tituly. A to často i takové, u nichž jsme to nečekali. Zároveň se s komiksem více či méně ‚zapletla‘ řada osobností, které známe i z jiných oblastí kulturního života v Československu.

V průběhu slavnostního uvedení bude možné zakoupit celý knižní soubor se speciální slevou ve výši 25 %, konkrétně za 2100 Kč vč. DPH.

Den s Dějinami a křtem

Naše Dějiny československého komiksu 20. století budou představeny ve čtvrtek 29. 1. 2015 od 13 hodin v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, Praha 1 (vchod C, 3. patro).

Dejiny_ceskoslovenskeho_komiksu_pozvanka

Komponovaný Den s Dějinami československého komiksu 20. století nabídne odborné komunitě, studentům i široké veřejnosti uvedení do domácí komiksové historie a seznámí je nejen s celkovým pojetím projektu a jeho dílčími výstupy, ale i se základními mezníky vývoje československého obrázkového seriálu a nejzajímavějšími novými objevy a zjištěními, která z práce na Dějinách československého komiksu 20. století vyplynula.

Přednáškový blok
Pásmo krátkých vystoupení seznámí zájemce s projektem Dějin československého komiksu 20. století, přiblíží heuristiku a zodpoví základní metodologické otázky. Prostor bude věnován základní periodizaci domácích dějin komiksu, drobnými vinětami budou ale prezentovány i některé ze zajímavých „objevů“ představované publikace.

Uvedení
Bezprostředně po skončení přednáškového bloku bude od 14.30 následovat slavnostní uvedení knihy, jejímž kmotrem bude Pavel Kosatík.

V průběhu Dne s Dějinami československého komiksu 20. století bude možné zakoupit celý knižní soubor se speciální slevou ve výši 25 %, konkrétně za 2100 Kč vč. DPH.

Vyšly Dějiny československého komiksu 20. století

Do distribuce dnes zamířily Dějiny československého komiksu 20. století.

Díky nadstandardní vydavatelské péči nakladatelství Akropolis a grafické úpravě studia Symbiont vznikla publikace, jakou jsme si před pěti lety, kdy jsme začali na knize pracovat, ani nepředstavovali…

COMIX 2015 01 15-153_foto Symbiont (2)

Třísvazkový komplet, sestávající ze dvou bohatě ilustrovaných výkladových knih a doplňkové rejstříkové brožury, sleduje vývoj a osudy komiksové formy na území dnešního Česka a Slovenska od jejích počátků v česky a slovensky psaném periodickém tisku pozdního Rakousko-Uherska až po překotný rozvoj po roce 1989. Publikace zároveň nabízí příležitost k poupravení či přímému vyvracení mnoha často tradovaných zjednodušení či omylů, týkajících se malého významu či přerušované kontinuity místní komiksové tradice. Rovných 1000 stran výkladového textu doprovází více než 550 barevných reprodukcí.

Podrobnější informace zde a na speciální stránce.

(Pokračování textu…)