Lidé

Mgr. Martin FORET, Ph.D. (koordinátor CSK za FF UP v Olomouci)

Vystudoval filosofii, bohemistiku a žurnalistiku na Filozofické fakultě UP v Olomouci, kde následně absolvoval i doktorské studium v oboru Obecná lingvistika a teorie komunikace. Působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP, kde přednáší především teorii obrazu a vizuální studia, badatelsky se zaměřuje především na problematiku vizuální komunikace, vztah obrazu a textu. Je tajemníkem Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií a výkonným editorem revue Kultura–Média–Komunikace. Dlouhodobě se věnuje teorii komiksu (od roku 2005 pravidelně vede také seminář teorie komiksu). V letech 2010–2012 byl členem řešitelského týmu projektu GAČR Komiks: Dějiny – teorie, který pracoval na teoretickém představení komiksu v domácím kontextu a na monografii věnované dějinám československého komiksu.

> e-mail: martin.foret@studia-komiksu.cz

Mgr. Pavel KOŘÍNEK, Ph.D. (koordinátor CSK za ÚČL AV ČR)

Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvoval i doktorské studium v oboru Dějiny české literatury a teorie literatury. Působí jako odborný pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., komiksový teoretik a publicista. Pro čtrnáctideník A2 recenzuje moderní komiks a aktuální překladovou prózu. V letech 2010–2012 byl hlavním řešitelem grantového projektu GAČR Komiks: dějiny – teorie zaměřeného na teoretické představení komiksového média a zpracování dějin československého komiksu. Kurátorsky a editorsky se podílel na projektu Signály z neznáma: český komiks 1922–2012 (spolu s Tomášem Prokůpkem).

> e-mail: pavel.korinek@studia-komiksu.cz

Ing. arch. Tomáš PROKŮPEK

Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně, v současnosti působí jako samostatný vědecký pracovník na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se v rámci projektu GA ČR Komiks: dějiny – teorie zabývá historií českého komiksu. Od roku 2000 je editorem komiksové revue AARGH!, jako kurátor připravil výstavu Generace nula: Nová vlna českého a slovenského komiksu (2007), která byla představena i v Paříži nebo Stockholmu, a společně s Pavlem Kořínkem výstavu Signály z neznáma: Český komiks 1922–2012, již doprovází stejnojmenná monografie. Autorsky se dále podílel na publikacích Octobriana a ruský underground (2004), Kája Saudek (2010), Planeta Eden (2010) nebo encyklopedii 1001 Comics You Must Read Before You Die (2012). Texty o komiksu přispěl rovněž do časopisů International Journal of Comic Art, Zeszyty Komiksowe či Alternatives Internationales. Jako editor připravil souborné vydání stripů Ondřeje Sekory Dobrodružství Ferdy Mravence (2010), antologii Generace nula: Český komiks 2000–2010 (2010) nebo výbor z tvorby Josefa Lady Nezbedné komiksy: Obrázkové seriály z Humoristických listů 1908–1916 (2012).

> e-mail: tomas.prokupek@studia-komiksu.cz

Mgr. Michal JAREŠ

Vystudoval teorii a dějiny dramatických umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 1999 je pracovníkem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Věnuje se zejména české a slovenské literatuře 20. a 21. století v jejich nejširších možných kontextech a souvislostech. V rámci studia komiksu se soustřeďuje nejvíce na jeho mezní podoby s přihlédnutím k alternativnímu a undergroundovému comixu angloamerické provenience.

> e-mail: michal.jares@studia-komiksu.cz

Mgr. Anna KŘIVÁNKOVÁ, Ph.D.

Absolvovala magisterské studium japanologie na FF UK (2002-2007), během něj rovněž stáž na japonské univerzitě Seišin džoši daigakuin (2005). V roce 2016 úspěšně ukončila doktorské studium v Ústavu Dálného východu na FF UK (obor Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky), kde obhájila disertační práci s názvem Obraz ženy v japonské populární kultuře 2. pol. 20. století. Specializuje se na japonskou historii, společnost a populární kulturu. Od r. 2009 vede na půdě FF UK cyklus výběrových přednášek Japonský komiks. Je autorkou několika odborných článků a řady literárních i komiksových překladů. Podílela se na publikaci Made in Japan. Eseje o současné japonské popkultuře (2014).

> e-mail: anna.krivankova@studia-komiksu.cz