Výzkum

V rámci CSK jsou realizovány jak dílčí individuální výzkumné projekty (narativní specifika komiksu, mediální specifika komiksu, biografie osobností československého komiksu, domácí undergroundový komiks), tak i rozsáhlejší výzkumné projekty kolektivní.

V letech 2010–2012 členové nynějšího CSK pracovali společně na velkém grantovém projektu GA ČR Komiks: dějiny – teorie, v rámci kterého byla komplexně mapována historie československého komiksu ve 20. století a „na míru“ domácímu prostředí koncipován vhled do teorie komiksu. Publikace, které vznikly jako výsledek těchto výzkumných aktivit (dvousvazkové Dějiny československého komiksu 20. století a V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu) byly vydány v letech 2014 a 2015 nakladatelstvím Akropolis.

Pro léta 2014–2015 uspěli členové CSK u GA ČR s grantovým projektem Hranice komiksu: konstituování českého obrázkového seriálu a dalších literárně-výtvarných (narativních) forem v domácích tiskovinách 19. století. Výslednou publikaci Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století vydalo v roce 2016 nakladatelství Akropolis.