CFP: Studia komiksu: reflexe a příležitosti

Je to k nevíře, ale letos je to 10 let od našeho „ustavujícího“ kolokvia Studia komiksu: možnosti a perspektivy (z něhož jsme následně vydali i stejnojmennou publikaci). Rozhodli jsme se proto na tehdejší „místo činu“, tedy do prostor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jen několik domů vedle tehdejšího místa konání, svolat výroční kolokvium Studia komiksu: reflexe a příležitosti.

Hlavní témata kolokvia by chtěla zahrnout:

  1. Československý komiks před rokem 1939,
  2. Český a slovenský komiks po roce 2000,
  3. Mitteleuropa – komiksové vazby a průniky ve středoevropském prostoru a
  4. Karikatura příbuzným komiksu.

Vítány jsou ale též příspěvky věnující se i dalším problémům studií komiksu, které se vyskytly za posledních deset let (od žánrů přes distribuci až po historické a teoretické otázky, např. komparativní studie československé a jiných tradic, role překladového komiksu na rozvoj domácí scény apod.).

Přihlášky ve formě vyplněné přiložené návratky zasílejte nejpozději do 31. 10. 2021 na adresu kolokvium@studia-komiksu.cz.

Podrobnosti v přiložené pozvánce.