Den s Dějinami a křtem

Naše Dějiny československého komiksu 20. století budou představeny ve čtvrtek 29. 1. 2015 od 13 hodin v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, Praha 1 (vchod C, 3. patro).

Dejiny_ceskoslovenskeho_komiksu_pozvanka

Komponovaný Den s Dějinami československého komiksu 20. století nabídne odborné komunitě, studentům i široké veřejnosti uvedení do domácí komiksové historie a seznámí je nejen s celkovým pojetím projektu a jeho dílčími výstupy, ale i se základními mezníky vývoje československého obrázkového seriálu a nejzajímavějšími novými objevy a zjištěními, která z práce na Dějinách československého komiksu 20. století vyplynula.

Přednáškový blok
Pásmo krátkých vystoupení seznámí zájemce s projektem Dějin československého komiksu 20. století, přiblíží heuristiku a zodpoví základní metodologické otázky. Prostor bude věnován základní periodizaci domácích dějin komiksu, drobnými vinětami budou ale prezentovány i některé ze zajímavých „objevů“ představované publikace.

Uvedení
Bezprostředně po skončení přednáškového bloku bude od 14.30 následovat slavnostní uvedení knihy, jejímž kmotrem bude Pavel Kosatík.

V průběhu Dne s Dějinami československého komiksu 20. století bude možné zakoupit celý knižní soubor se speciální slevou ve výši 25 %, konkrétně za 2100 Kč vč. DPH.